Holy Divers Magica

Född 2010-05-27

 

FI UCH SE UCH SE V-03 SE V-05
Lohamras Peppar
SE UCH
Björkgårdens Ebony
SE V-89 SE V-90
Zanarra Sheer Delight From Rikarlo
Willmac I'M A Lady
NORD UCH SE V-98
Pienenpolun Lady Jasmine
FI UCH
Pienenpolun Väiski
EE CH FI UCH
Jaska Zum Alten Feuerwehrturm
Spitz Huset's Kia Spitz Huset's Charmer DK UCH
Von-Spitzie's Mikie
Von-Spitzie's O'Schana
Spitz Huset's Bekki Ticapon Maximus Virens
Lecibsin Modesty