Liten uppfödning av Klein Spitz
med inriktning på friska, sunda
och mentalt bra hundar