Holy Divers Black Ayla 

 

 

Liten uppfödning av Klein Spitz
med inriktning på friska, sunda
och mentalt bra hundar